W przeciwiestwie do rozpowszechnionych opinii, Lorem Ipsum nie jest tylko przypadkowym tekstem. Ma ono korzenie w klasycznej aciskiej literaturze z 45 roku przed Chrystusem, czyli ponad 2000 lat temu! Richard McClintock, wykadowca aciny na uniwersytecie Hampden-Sydney w Virginii, przyjrza si uwaniej jednemu z najbardziej niejasnych sw w Lorem Ipsum consectetur i po wielu poszukiwaniach odnalaz niezaprzeczalne rdo: Lorem Ipsum pochodzi z fragmentw (1.10.32 i 1.10.33) de Finibus Bonorum et Malorum, czyli O granicy dobra i za, napisanej wanie w 45 p.n.e. przez Cycerona. Jest to bardzo popularna w czasach renesansu rozprawa na temat etyki. Pierwszy wiersz Lorem Ipsum, Lorem ipsum dolor sit amet... pochodzi wanie z sekcji 1.10.32.